Поводом конкурса за одржавање самосталних, групних и ауторских изложби из области ликовних умјетности, а који је расписала ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“  Приједор       (у даљем тесту Галерија)  за 2023. годину, обавјештавамо Вас о резултатима истог . 

На поменути конкурс, који је био расписан  од 5. јануара до 5. фебруара 2023. године  са крајњим приспијећем радова,  у траженој форми и садржају, јавио  се велики број  аутора, који су испуњавали услове назначене  конкурсом. Приспјели радови показали су изврсност израза, хетерогеност у  умјетничком изразу, креативност и јаку појединачну иновативност, на чему Умјетнички савјет Галерије, одаје посебно признање свим ауторима.

Умјетнички савјет Галерије у саставу: Жељка Паић , академски сликар,  Милица Вукојевић, академски сликар и мр Бранислав Кецман  професор, извршио је одабир радова и аутора који су стекли право да у 2023. години, а према условима конкурса и  ставу Савјета,  излажу у простору Галерије .

 1. Петра Јовановска,
 2. Слађана Матић Трстењак,
 3. Крзyзсyтoф  Бартник  ( Krzyzsutof Bartnik ),
 4. Жељка  Ступар,
 5. Ана Ђаповић,
 6. Мирјана Јукић, 
 7. Ахмет Решидовић, 
 8. Цоастин  Братеану  (Coastin Brateanu ),
 9. Мила Гвардиол, 
 10. Боса Остић, 
 11. Сања Умићевић,
 12. Лојзе Калиншек,
 13. Никос Арвантидис  ( Nikos Arvantidis ),
 14. Ана Петровић, 
 15. Коста Богдановић,
 16. Соња Бикић 

Умјетнички савјет Галерије одлучио је да поједини аутори који су прошли избор одрже    заједничку изложбу у договореном времену, и истовремено Умјетнички савјет Галерије задржава права одлуке о избору поменутих кандидата .

Термини изложбе биће појединачно договорени са сваким аутором  или групом аутора, уз обострано поштовање рокова. 

Због великог броја приспјелих радова, Умјетнички савјет Галерије, одлучио је да одобри ауторима  реализовање изложбе, а ПО ПОЗИВУ УМЈЕТНИЧКОГ САВЈЕТА ГАЛЕРИЈЕ , у периоду када се стекну услови у Галерији, о чему ће се стручна служба Галерије договорити са позваним  умјетницима . Поменути аутори  се већ налазе  на списку одобрених аутора .

Свим кандидатима се захваљујемо и позивамо Вас да и даље пратите рад наше Галерије 

ВД директор ЈУ Галерија „Сретен  Стојановић“  Александар Дринић