ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“ (у наставку: Галерија) у Приједору расписује конкурс за одржавање самосталних, групних и ауторских изложби из области ликовних умјетности  за 2023. годину.

Услови конкурса:

 • Биографија аутора, професионална и лична (име, презиме, година рођења, адреса, е-маил, контакт телефон)
 • Приједлог изложбе – јасно образложен концепт у штампаној или електронској форми 
 • 10 – 15 фотографија радова који би били изложени (уз назив, технику, димензије и                     годину настанка, у електронској форми)
 • Фајл презентације са фотографијама треба да буде у ЈПГ формату до 4 мб (најмање 300 дпи)
 • Каталог са последње изложбе у штампаној или електронској форми (користити 

   службено писмо – ћирилицу, осим у посебним случајевима)

Услови излагања:

 • Пријаве са потребном документацијом послати од 05. 01. до 05. 02. 2023. године 
 • Пријаве доставити у електронској форми на е-mail: galerija96prijedor@gmail.com

    или директно на адресу: Краља Петра 1 Ослободиоца бб, 79101 Приједор- РС (БиХ) 

 • Галерија обезбјеђује: каталог и дизајн изложбе, техничку подршку при поставци изложбе и подршку локалних медија, путне трошкове аутора, трошкове превоза радова.
 • Аутори имају на располагању 15 рамова (70 х 100 цм) и 20 рамова (50 х 70 цм) који се могу излагати хоризонтално и вертикално
 • Током трајања изложбе у изложбеном простору аутори имају могућност ТВ презентације у току трајања изложбе 
 • Галерија не обезбјеђује: опремање радова (паковање)
 • Аутор је дужан да конкурише са радовима који ће бити изложени, у супротном 

   Галерија задржава право да ускрати термин

 • Непотпуне и неадекватне пријаве неће се узимати у разматрање
 • Конкурсни материјал се не враћа
 • Резултати конкурса биће званично објављени на сајту  ( www.galerijaprijedor.com ),  

28.02.2023. у 12 часова.

Достављене пријаве разматраће Умјетнички савјет Галерије.

Радно вријеме Галерије: радним даном од 10 до 14 и од 19-21,   суботом од 10 до 14 часова.

Достављене пријаве разматраће Умјетнички савјет Галерије.

За додатне информације контакт: 052-213-305.

У прилогу основа изложбеног простора Галерије „Сретен Стојановић“ у Приједору.