28.03.2014. – изложба „Рефлексија меморије“ сценског и модног костима професора и студената Факултета примењених уметности у Београду – одсек костим.  Изложени су радови сценског и савременог костима инспирисаног орнаментима српских средњвековних фресака а интерпретираног у савременом духу. Ментори су: редовни професор Љиљана Петровић, ванредно професор Зора Поповић, доценти Светлана Цвијановић и Маја Студен