26.02.2016. – izložba upotrebne keramike „Savremena upotrebna keramika“: Miroljub Dramićnin profesor na predmetu Keramički dizajn na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, Igor Milićević docent na odsjeku keramika FPU u Beograda i Ivana Rackov akademski umjetnik iz Beograda