01.03.2019. izložba slika i grafika „Oni dolaze“ studentata Prijedorčana sa Akademija u Banja Luci, Trebinju, Novom Sadu i Beogradu (Mila Đajić, Monika Radovančević, Nikola Dabić, Jovana Radaković, Marko Sadžak, Milana Jandrić, Danijela Gruban, Milana Simić, Nikolina Praštalo, Miloš Vučen, Milica Vukojević i Zorana Đaković)