01.04.2016. – izložba karikatura PJER 1967 – 2015 (nagrađene i odabrane karikature)