Ivana Jelić

Rođena u Šapcu. Završila Šabačku gimnaziju. Diplomirala na osnovnim i na master akademskim studijama Primenjenog slikarstva na Fakultetu primenjenih umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu. 2019. doktorirala na Fakultetu primenjenih umetnosti. Učesnik je u više projekata i izložbi.

Instagram: ivajeldur

Samostalne izložbe:


  1. Realizacija murala „Festina lente“ i „Omnia mutantur nos et mutamur in illis“, Šabačka gimnazija, Šabac
    Samostalna izložba „Distopija“, Galerija Kulturnog centra Šabac, Šabac

  2. Samostalna izložba „Nosce te ipsum“, Biblioteka šabačka, Šabac

  3. Samostalna izložba, Galerija Aleksandar Alek Đonović, međunarodna smotra Mermer i zvuci, Aranđelovac

  4. Samostalna izložba, Kulturni centar Laza Kostić, Sombor

  5. Samostalna izložba „Ab aeterno“, Gradska galerija „Milan Tucović“, Požega

  6. Samostalna izložba „Strukture čoveka“, Umetnička galerija „Stara Kapetanija“, Beograd

    

Poreklo bezdana

Predstavljeni umetnički radovi istražuju izražajne mogućnosti motiva čoveka i odnose se na razmišljanje o kompleksnosti njegovog unutrašnjeg sveta. Upućuju na širu umetničku ideju koja pored istraživanja vidljive anatomske forme podrazumeva i njen nevidljiv, iracionalni, sadržaj. Umetnička namera je da prikazani narativ stvori prostor za momenat nedorečenosti i nepredvidivosti, u vidu tenzije motiva čoveka, kao i česti apstraktni elementi u kompoziciji. Lepota apstraktnih elemenata se ogleda u kontradiktornosti slobode i svedenosti interpretacije. Prikazani motiv čoveka upućuje na dijalog, kao posrednik umetničkog procesa i fokusna tačka odnosa umetnik-delo-posmatrač. Stvaranje i percepcija umetničkog dela upućuju na dalje od fizičkog svojstva i odraz su unutrašnje potrebe pojedinca koja nije isključivo nagon za podražavanjem viđenog, već stalno istraživanje i samospoznaja.