16.10.2015. – izložba crteža i skulptura Milivoja Unkovića, akademika i direktora galerije ANRS u Banja Luci, do 1992. godine je bio redovni profesor na AU u Sarajevu