22.06.2012. – izložba crteža i akvarelisanih crteža Nikole Zaklana akademskog slikara iz Beograda