JU Galerija „Sreten Stojanović“ (u nastavku: Galerija) u Prijedoru raspisuje konkurs za održavanje samostalnih, grupnih i autorskih izložbi iz oblasti likovnih umjetnosti za 2023. godinu

Uslovi konkursa:


Biografija autora, profesionalna i lična (ime, prezime, godina rođenja, adresa, e-mail, kontakt telefon)
Prijedlog izložbe – jasno obrazložen koncept u štampanoj ili elektronskoj formi
10 – 15 fotografija radova koji bi bili izloženi (uz naziv, tehniku, dimenzije i godinu nastanka, u elektronskoj formi)
Fajl prezentacije sa fotografijama treba da bude u JPG formatu do 4 mb (najmanje 300 dpi)
Katalog sa poslednje izložbe u štampanoj ili elektronskoj formi (koristiti
službeno pismo – ćirilicu, osim u posebnim slučajevima)

Uslovi izlaganja:


Prijave sa potrebnom dokumentacijom poslati od 05. 01. do 05. 02. 2023. godine
Prijave dostaviti u elektronskoj formi na e-mail: galerija96prijedor@gmail.com
ili direktno na adresu: Kralja Petra 1 Oslobodioca bb, 79101 Prijedor- RS (BiH)
Galerija obezbjeđuje: katalog i dizajn izložbe, tehničku podršku pri postavci izložbe i podršku lokalnih medija, putne troškove autora, troškove prevoza radova.
Autori imaju na raspolaganju 15 ramova (70 h 100 cm) i 20 ramova (50 h 70 cm) koji se mogu izlagati horizontalno i vertikalno
Tokom trajanja izložbe u izložbenom prostoru autori imaju mogućnost TV prezentacije u toku trajanja izložbe
Galerija ne obezbjeđuje: opremanje radova (pakovanje)
Autor je dužan da konkuriše sa radovima koji će biti izloženi, u suprotnom
Galerija zadržava pravo da uskrati termin
Nepotpune i neadekvatne prijave neće se uzimati u razmatranje
Konkursni materijal se ne vraća

Rezultati konkursa biće zvanično objavljeni na sajtu ( www.galerijaprijedor.com ),
28.02.2023. u 12 časova.


Dostavljene prijave razmatraće Umjetnički savjet Galerije.
Radno vrijeme Galerije: radnim danom od 10 do 14 i od 19-21, subotom od 10 do 14 časova.
Dostavljene prijave razmatraće Umjetnički savjet Galerije.
Za dodatne informacije kontakt: 052-213-305.
U prilogu osnova izložbenog prostora Galerije „Sreten Stojanović“ u Prijedoru.