21.7. 2023. u 21 čas  organizovana izložba fotografija Ahmeta Rešidovića

Pođen je 11.11.1945. godine u Ljubiji. Poslije završene srednje škole, većinu životnog i radnog vijeka proveo je u Holandiji, te se po povratku u Ljubiju 2003. godine počeo intenzivno baviti fotografijom.

Član je Univerzitetskog foto kino kluba Banja Luka, Asocijacije za umjetničku fotografiju Bosne i Hercegovine, Foto saveza Srbije i Međunarodne federacije za fotografsku
umjetnost FIAP.

Dugogodišnju ljubav prema fotografiji pretočio je vrhunska fotografska djela koja su izlagana na svim kontinentima na mnogobrojnim internacionalnim izložbama.
U vremenu u kojem živimo empatija kao da ne postoji, a jedan od svijetlih primjera koji nam daju nadu jeste Ahmet Rešidović. Danas fotografi snimaju socijalnu fotografiju ili fotografiju ljudi na marginama društva da bi se proslavili, osvojili nagrade i priznanja.
Ahmetov pristup je potpuno drugačiji.
Čovjek na njegovim fotografijama zauzima centralno mjesto. Snimajući socijalnu fotografiju, on nastoji da ta fotografija ode na „pravu“ adresu kako bi akteri na njegovim fotografijama dobili adekvatnu pomoć i bili primjećeni.
Cilj njegove fotografije je prevashodno HUMANOST.
Mnogi likovi na njegovim fotografijama, kada su one ugledale svjetlost dana, dobili su topli obrok, novu obuću i odjeću, krov nad glavom kao i zdravstvenu pomoć. Dobili su toplu ljudsku riječ i osjetili da ima neko ko misli na njih i njihove probleme.
Tek pošto obave svoju humanu misiju, fotografije Ahmeta Rešidovića osvanu na mnogim domaćim i međunarodnim izložbama.
Dobitnik je više domaćih i internacionalnih priznanja i nagrada iz oblasti fotografije.