Свечано отварање 17. фебруар 19 часова

Ивана Јелић

Рођена у Шапцу. Завршила Шабачку гимназију. Дипломирала на основним и на мастер академским студијама Примењеног сликарства на Факултету примењених уметности, Универзитета уметности у Београду. 2019. докторирала на Факултету примењених уметности. Учесник је у више пројеката и изложби.

Instagram: ivajeldur

Самосталне изложбе: 

2015. 

  • Реализација мурала „Festina lente“ и „Omnia mutantur nos et mutamur in illis“, Шабачка гимназија, Шабац 
  • Самостална изложба „Дистопија“, Галерија Културног центра Шабац, Шабац 

2017. 

  • Самостална изложба „Nosce te ipsum“, Библиотека шабачка, Шабац 

2018. 

  • Самостална изложба, Галерија Александар Алек Ђоновић, међународна смотра Мермер и звуци, Аранђеловац 

2019. 

  • Самостална изложба, Културни центар Лаза Костић, Сомбор

2020. 

  • Самостална изложба „Ab aeterno“, Градска галерија „Милан Туцовић“, Пожега

2021. 

  • Самостална изложба „Структуре човека“, Уметничка галерија „Стара Капетанија“, БеоградПорекло бездана

Представљени уметнички радови истражују изражајне могућности мотива човека и односе се на размишљање о комплексности његовог унутрашњег света. Упућују на ширу уметничку идеју која поред истраживања видљиве анатомске форме подразумева и њен невидљив, ирационални, садржај. Уметничка намера је да приказани наратив створи простор за моменат недоречености и непредвидивости, у виду тензије мотива човека, као и чести апстрактни елементи у композицији. Лепота апстрактних елемената се огледа у контрадикторности слободе и сведености интерпретације. Приказани мотив човека упућује на дијалог, као посредник уметничког процеса и фокусна тачка односа уметник-дело-посматрач. Стварање и перцепција уметничког дела упућују на даље од физичког својства и одраз су унутрашње потребе појединца која није искључиво нагон за подражавањем виђеног, већ стално истраживање и самоспознаја.