KRATKA  BIOGRAFIJA 

Nina Babić ,rođena 16. 9. 1983. godine u Banja Luci. Akademiju umjetnosti u Banja Luci upisuje 2002. godine koju je pohađala dvije godine, a zatim školovanje nastavlja u Atini , Grčka. Tamo upisuje visoku školu slikarstva sa kostimografijom i scenografijjom, na kojoj je diplomirala 2006. godine. Nakon četvorogodišnjeg školovanja u Atini vratila se u Banjaluku na Akademiju umjetnosti, gdje je diplomirala na odsjeku slikarstvo.  Godine koje je posvetila stvaralaštvu obogatile su njenu biografiju mnogobrojnim samostalnim i kolektivnim izložbama, a sa njenim radovima imala je priliku da se upozna umjetnička javnost u Americi, Njemačkoj, Grčkoj, Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Republici Srpskoj i BiH. Svoj intimni doživljaj stvarnosti u kojem kao umjetnica osluškuje stanje u društvu prezentuje kroz svoja djela , pokušavajuci da riješi određene probleme savremenog društva.  Često su njeni radovi direktno povezani sa položajem žene u današnjem društvu. Kao žena umjetnica ,osvrće se na probleme savremene žene , ali I na obrasce koje su na našem podneblju uticale na sliku zene danas.   Kao umjetnica koja živi i stvara u 21. vijeku ima potrebu da se tradicionalni izraz očuva prateći savremene tokove. Dobitnica je dvije nagrade Akademije umjetnosti u Banjaluci. Zaposlena je u Tehnološkoj školi u Banjoj Luci kao profesor umjetničkih stručnih predmeta.