Miona Marta Marković

Miona Marta Marković rođena je 1979. godine u Somboru. Diplomirala je 2004. godine na Fakultetu Primenjenih umetnosti u Beogradu na odseku zidno slikarstvo, a 2007. godine je magistrirala na u Accademia di Belle Arti Napulju. Potom je 2018. godine odbranila doktorsku tezu na Università Sapienza (Rim) na smeru savremene istorije umetnosti. Članica je ULUS-a od 2006. i od 2009. stiče status samostalnog umetnika. Grupno je izlagala skoro sedamdeset puta a individualno se predstavila publici na dvadeset i šest samostalnih izložbi. Učestvuje na stručnim kongresima i na likovnim kolonijama, a pored stvaralačkog rada bavi se i pisanjem recenzija i kataloga vizuelnim umetnicima. Trenutno živi i radi u Beogradu.

Kontakt: mionamarkovicmarta@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/MionaMartaMarkovic/
Web sajt: mionamartamarkovic.com
Instagram: miona.marta.markovic