Милош Милићевић – фото и концерт Тамбурашког оркестра СКУД-а др Младен Стојановић Приједор и гости Милица Стијепић и Мирјана Болтић