23.05.2003. – изложба „Слике, пастели, гвашеви, комбинована техника“ Војислава М. Тодорића професора на Универзитету уметности у Београду